• 880,000
  • UNLIMITED ACCESS
1834 СУРАГЧТАЙ

Та манай энэхүү хичээлд сууснаар бидний бэлтгэсэн 20 цагийн видео хичээлийг хугацаагүй суралцах эрхтэй болохоос гадна зөвлөх багшаасаа цахим шуудангаар болон танхимын сургалтад суун давтлага хичээл авах эрхтэй болох юм. Энэхүү хичээлд компьютер болон интернэт хэрэглээний үндсэн суурийг маш сайн тавихын хажуугаар Монгол хүмүүс хийх боломжтой 34+ өөр төрлийн интернэт ажлыг хийх аргачлалыг дэлгэрэнгүй хэлбэрээр суралцах боломжтой юм. Нэмэлт орлоготой болохоос гадна компьютер болон интернэт хэрэглээгээ сайжруулъя.

Хичээлийн сэдэв

Үндсэн ойлголт
Хичээлийн дэвтэр хөтлөх заавар 00:10:00
Интернэтийн түүх 00:08:00
Интернэт бидний амьдралд 00:04:00
Бие даан судлах 52 сэдэв 00:53:00
Ерөнхий мэдлэг
Тэд яаж баяжсан бэ? 00:18:00
Бид юуг яаж хийх ёстой вэ? 00:09:00
Юуг хийх нь биш яаж бас хэн хийх нь чухал! 00:14:00
Ерөнхий мэдлэгын шалгалт 00:10:00
Энэхүү салбарын боломж болон Ирээдүй 00:09:00
Шаардагдах мэдлэг, боловсрол 00:12:00
Интернэтээр баяжсан алдартнууд 00:10:00
Шаардагдах зүйлс 00:04:00
Цалингаа авах
Америк улсад данс нээх 00:09:00
Дансаа ашиглах боломжууд 00:00:00
Банкны дансаа удирдах заавар, зөвлөгөө 00:11:00
Мөнгөө гар дээрээ хүлээн авах 00:14:00
Ерөнхий мэдлэгын шалгалт #2 00:15:00
Ажлын байр
Ажлын байр хайх 00:20:00
Ажлын байраа сонгох 00:10:00
Ажлын байраа зөв сонгох 00:00:15
Ажиллах зарчим 00:21:00
Бэлэн ажлын байр 00:09:00
Ерөнхий мэдлэгын шалгалт #3 00:15:00
Мөнгө олох арга
1-р ажлын байр 00:38:00
2-р ажлын байр 00:22:00
3-р ажлын байр 00:25:00
4-р ажлын байр 00:37:00
5-р ажлын байр 00:13:00
6-р ажлын байр 00:14:00
7-р ажлын байр 00:18:00
8-р ажлын байр 00:18:00
9-р ажлын байр 00:15:00
10-р ажлын байр 00:14:00
11-р ажлын байр 00:19:00
12-р ажлын байр 00:17:00
13-р ажлын байр 00:18:00
14-р ажлын байр 00:11:00
15-р ажлын байр 00:12:00
16-р ажлын байр 00:22:00
17-р ажлын байр 00:10:00
18-р ажлын байр 00:20:00
19-р ажлын байр 00:12:00
18, 19-р ажлын байрны нэмэлт хичээл 00:06:00
20-р ажлын байр 01:06:00
21-р ажлын байр 00:16:00
22-р ажлын байр 00:13:00
23-р ажлын байр 00:12:00
24-р ажлын байр 00:16:00
25-р ажлын байр 00:12:00
26-р ажлын байр 00:26:00
27-р ажлын байр 00:15:00
28-р ажлын байр 00:10:00
29-р ажлын байр 00:20:00
30-р ажлын байр 00:19:00
31-р ажлын байр 00:27:00
32-р ажлын байр 00:17:00
33-р ажлын байр 00:23:00
34-р ажлын байр 00:54:00
34-р ажлын байрны нэмэлт хичээл 00:13:00
34-р ажлын байр 00:54:00
34-р ажлын байрны нэмэлт хичээл 00:13:00
ТУСЛАХ ХИЧЭЭЛ
Туслах хичээл #1 00:51:00
Эцсийн үгс
Төгсгөл хичээл 01:01:00
Ажиллах төлөвлөгөө 00:14:00
Эцсийн 100 асуулттай шалгалт 01:00:00

Хичээлийн үнэлгээ

5

2 ratings
  • 1 stars0
  • 2 stars0
  • 3 stars0
  • 4 stars0
  • 5 stars0

Одоогоор нээлттэй үнэлгээ алга байна

Бидний тухай

2014 оноос хойш нийт 1230+ сурагч, 34+ албан байгууллагатай хамтран үнэт зүйлийг бүтээсээр байна.

ЭРГЭЛЗЭЭ БҮХНИЙГ ҮГҮЙ ХИЙДЭГ

top
МИБОРНИ ХХК 2014-2019ОН

Нэвтрэх

Create an Account Нэвтрэх хэсэгрүү буцах