Үйлчилгээний нөхцөл

Сурагчидтай байгуулах онлайн гэрээ

 

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ

 1. “МИБОРНИ ХХК” ны өмч болох Meborny.com сайт нь “Интернет цогц үйлчилгээ” онлайн сургалтын албан ёсны цахим хуудас бөгөөд бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, санал, журам болон сургалтад суралцах гүүр болоход оршино.
 2. Манай онлайн сургалт нь: Үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч гэрээ хэлцэл хийсний үндсэн дээр хэрэгжих болно.
 3. Гэрээ хэлцлийн хэрэгжилтэд МИБОРНИ ХХК/цаашид МИБОРНИ Виртуал Академи гэх/ болон хэрэглэгч /цаашид сурагч, суралцагч гэх/ хамтран хяналт тавина.

ХОЁР. ВЭБСАЙТ БА ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 1. Суралцагсдын хувийн мэдээлэл, гэрээ хэлцэл төлбөр төлөлтийг болон бүх төрлийн нууцлалыг бид бүрэн хариуцна.
 2. Meborny.com сайтын тэмдэгтүүд нь “МИБОРНИ ХХК” өмч бөгөөд лого, нэр, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг хуулах, тараах, олшруулахыг албан зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.
 3. Вэбсайт нь тогтмол өдөр бүр 24 цагийн ажиллагаатай байх бөгөөд шаардлага гарч түр хугацаанд хаагдах тохиолдолд албан тушаал гаргах болно.
 4. Вэбсайтын тусламжийн төв нь ажлын өдөр 10:00- 17:00 цагуудад ажиллана. Хэрэглэгчийн санал гомдол, санаа бодол, шүүмж маргаан зэргийг тусламжийн төв шийдвэрлэн хүлээн авах болно.
 5. Интернет хичээлийн үнийн шинэчлэл, урамшуулал хөнгөлөлт болон шинэ үйлчилгээг байгууллага бүрэн хариуцна. Мөн хичээлийн төлбөрт таны сургалтын бүх төрлийн үйлчилгээ, заавар зөвлөгөө багтсан болно.
 6. Сурагч хичээлээ үзэхдээ цорын ганц компьютер эсвэл ухаалаг гар утас, таблет ашиглан үзэх боломжтой бөгөөд өөр компьютероос үзэх боломжгүй болно. Хэрэв сурагчдын хэрэглэж буй төхөөрөмж гэмтэл согог гарсан бол нийт 3 удаа эрх сэргээх боломжтой бөгөөд үүнээс их тохиолдолд сурагчдыг өөр төхөөрөмж ашиглан хичээлээ үзэх эрхийг сэргээж өгөхгүй болно. Энэ нь суралцагч хувийн хичээл үзэх эрхээ бусдад шилжүүлж ашиглуулахаас сэргийлсэн систем болно.
 7.  Техник, технологи шинэчлэлт хийх үед 14 хоногоос дээшгүй хугацаагаар сургалтын цахим хуудас сурагчдад мэдэгдэн засварлаж хэсэг хугацаанд ажиллахгүй байх эрхтэй.
 8. Сурагчид нь зөвлөх багштайгаа зөвхөн MEBORNY фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан захиа бичиж харилцах боломжтой бөгөөд зөвлөх багшийн хувийн фэйсбүүк болон бусад харилцах хэрэгслүүдээр холбогдох эрхгүй бөгөөд суралцагчид багшийн хувийн фэйсбүүк болон бусад харилцах хэрэгсэлрүү холбогдох гэж оролдсон ч хариу өгөхгүй, алгасах эрхтэй
 9. Сурагчид нь хичээлээ үзэхдээ цорын ганц компьютер болон интернэт хөтөч ашиглан үзэх эрхтэй бөгөөд энэ нь сургалтын эрхээ бусад хүнд тарааж, ашиглуулахаас сэргийлж буй арга юм. Нийт 3 удаа хүсэлт гарган өөр компьютер дээр ашиглах эрх нээлгэж болох бөгөөд эрх дууссан тохиолдолд сурагч нь сүүлд ашигласан компьютерээ ашиглах боломжтой. Хэрэв боломжгүй бол дахин төлбөр төлөн эрхээ нээлгэх болно.
 10. Хичээл үзэхдээ МИБОРНИ ХХК-ЫН гаргасан тусгай хөтөлбөрөөр үзэх боломжтой бөгөөд үүнийг өөрчлөх өөр системээр үзэх ямар ч боломжгүй.
 11. Сурагчдын хувийн сахилга бат болон ар гэрийн асуудлаас болж үүссэн асуудлыг МИБОРНИ ХХК шийдвэрлэхэд туслах болон харилцан ойлгох үүрэггүй бөгөөд ямар нэгэн хамааралгүй байх болно.
 12. Бүх суралцагчид тэгш эрх, үүрэгтэй байх бөгөөд ямар нэгэн сурагч бусад сурагчаас илүү давамгай эрх эдлэхгүй

ГУРАВ. ГИШҮҮНЧЛЭЛ БА СУРАЛЦАГСАД

 1. Вэбсайтын гишүүнчлэлтэй болсон тохиолдолд дараагын шатанд очих болно. Интернет сургалтын сайтад бүртгүүлэх цэсэд хандан бүртгүүлнэ.
 2. Вэбсайтад бүртгүүлэгчид гагцхүү үнэн бодит мэдээллийг оруулах шаардлагатай бөгөөд мэдээллийн цэсийг бүрэн гүйцэд бөглөсөн тохиолдолд нэвтрэх болно.
 3. Тухайн суралцагсдын мэдээлэл бодит үнэн байдалд суралцагсад өөрсдөө бүрэн хариуцлага хүлээх болно.
 4. Суралцагсад нэг цахим э-мэйл хаягаар гишүүн болно. Ашиглагдсан хаяг дахин өөр гишүүнчлэлд ашиглагдахгүй.
 5. Суралцагсадын мэдээллийг байгууллага нууцлах эрхийг эдэлнэ.
 6. Суралцагсад нь хэн нэгэнд өөрийн эрхээ шилжүүлэх болон худалдаалсан тохиолдолд суралцах эрхийг эргэн нээх боломжгүйгээр хааж 6.5-ыг үндэслэн төлбөр буцаан олгох боломжгүй
 7. Хэрэв суралцагсад худал мэдээлэл оруулах, сургалтын гэрээг цуцлах зэрэгт тухайн гишүүний бүртгэлийн дансыг хаана.
 8. Суралцагч нь хичээл судлан үзэх тоног төхөөрөмж, интернэтээр өөрийгөө хангах үүрэгтэй.
 9. Үүнд: Компьютер, интернэтийн холболт багтана. Хэрэв ухаалаг гар утас болон таблетнаас хичээл үзэх бол тухайн сурагчид бидний зүгээс шууд туслах боломжгүй бөгөөд ухаалаг гар утас болон таблетны үзүүлэлт болон загвараас хамааран сургалтын цахим хуудас бүрэн гүйцэд ажиллах эсэх Миборни ХХК хянан шалгах боломжгүй.

 

ДӨРӨВ. ОНЛАЙН СУРГАЛТ

 1. “МИБОРНИ ХХК” –с эрхлэн гаргаж буй интернетийн цогц сургалт нь бүх төрлийн багц хичээлүүдээс өөрийн хүссэн хичээлийг сонгон авч хүссэн цагтаа туршлагатай мэргэжилтний бэлтгэсэн хичээлүүдийг бие даан суралцахыг хэлнэ.
 2. Манайх Вэбсайтаар дамжуулан дараах төрлийн багц сургалтын үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд:
 • Компьютерийн хэрэглээ анхан
 • Компьютерийн хэрэглээ дунд
 • Интернэтээр хэрхэн мөнгө олж, ажилтай болох вэ ?
 • Сошиал медиа болон интернетийн хэрэглээ
 • Вэб технологи(Үндэс)

Энэхүү багц сургалтуудын дундаж хугацаа нь нэг цаг (тус бүр) байх бөгөөд суралцагсад хүссэн үедээ хүссэн газартаа бие даан суралцах боломжтой ба асуудал санал бодлоо манай www.meborny.com вэбсайтын тусламжийн төвд хандах эрхтэй.

 

ТАВ. СУРГАЛТ АВАХ, СУРГАЛТ ЦУЦЛАХ

 1. Сургалт авах
 • Суралцагч meborny.com вэбсайтын бүртгүүлэх гишүүн болон гэсэн цэсэд өөрийн мэдээллээ оруулж гишүүн болох.
 • Гишүүн болсноор багц хичээл бүрийн өмнөх оршил бүхий видео хичээлийг үнэ төлбөргүй авах эрхтэй болно.
 • Багц хичээл бүрийн хажуугийн цэсэд тухайн хичээлийн цагийн хуваарь, төлбөр, хугацаа, суралцагсдын тоо хязгаар байрлана.
 • Таалагдсан багц хичээлүүдийг сонгон сагсанд нэмснээр хичээлийн үнэ гарч ирэх ба дансаар болон бэлнээр төлөх боломжтой.
 • Төлбөр төлснөөр таны бүртгэл баталгаажсан тухай баримт цахим шууданд чинь илгээж мөн утсаар холбоо барих болно.
 • Хэрэглэгчийн нэр нууц үг мартсан, тус төвөөс хүргүүлсэн цахим шуудан өөрийн үйлдлүүдээс болж устгагдсан мөн алдагдсан тохиолдолд байгууллага хариуцахгүй.
 • Суралцагч хичээлийн явцад тулгарах интернетийн хурд, тог цахилгаан, чихэвч гэх мэт асуудлуудаас урьдчилан сэргийлэх бэлтгэх.
 • Суралцагч meborny.com -ын цахим хаягаар холбогдон бүх төрлийн асуудлаа шийдвэрлүүлнэ.
 • Хэрэв суралцагч насанд хүрээгүй бол түүний өмнөөс эцэг эх, асран хамгаалагч нар нь сургалтын төвтэй сургалтын гэрээг байгуулан сургалт авч болно.

 

 1. Сургалт цуцлах
 • Суралцагч өөрийн сургалтын эрхийг өөр этгээдэд шилжүүлсэн тохиолдолд цуцлах болно.
 • Суралцагч сургалтын мэдээллийг зөвшөөрөлгүй цааш нь тараасан тохиолдолд хуулийн хатуу хариуцлага тооцно.
 • Суралцагч вэбсайтын үйлчилгээний журмыг зөрчих, гэрээний заалтуудыг зөрчих гэх мэт зөрчлүүд гаргасан тохиолдолд гэрээг цуцлах болон дахин үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх хүртэл арга хамжээг авна.
 • Сурагч мэдээллийн ажилтан болон зөвлөх багштай зүй бусаар харьцаж, сургалтын талаар хуурамч мэдээлэл цааш тараасан тохиолдолд зөвлөх багш болон мэдээллийн ажилтан 3 удаагийн анхааруулга өгөх бөгөөд 3 удаагийн анхааруулгаас хэтэрч зүй бусаар харьцаж, сургалтын талаар хуурамч мэдээлэл цааш тараасан тохиолдолд сурагчийн хичээл үзэх эрхийг дахин сэргээх боломжгүй болгож 6.5 дээрх заалтыг үндэслэн төлбөрийг огт буцаан олгохгүй болно.

ЗУРГАА. ТӨЛБӨР ТООЦОО

 1. Суралцагч сургалт эхлэхээс өмнө сургалтын төлбөрийг бүрэн төлсөн байна.
 2. Сургалтын төлбөр нь төгрөгийн ханш болон инфляц эдийн засгийн бусад нөхцөл байдлаас хамааран өөрчлөгдөж болно.
 3. Суралцагч төлбөрийг бэлнээр болон дансаар төлөх боломжтой. Төлбөр төлсөн тухайгаа Вэбсайтад мэдэгдэх шаардлагатай.
 4. Төлбөр төлөлт баталгаажсаны дараагаар сургалтын эрхийн баталгаажилтыг суралцагчдын бүртгэлтэй цахим шууданруу албан бичиг илгээх мөн утсаар холбогдох болно.
 5. Суралцагчид тодорхой шалтгааны улмаас төлбөр буцаан авах шаардлага гарсан тохиолдолд дараах нөхцөлтэй.
 • Хичээл эхлэхээс өмнө төлбөрөө авах бол нийт төлбөрийг 80% -ийг буцаан олгох.
 • Хичээл эхэлсэн тохиолдолд төлбөрийг буцаан олгох боломжгүй.
 • АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ: ДАВАА-БААСАН ГАРИГТ 10:00 цагаас 17:00 цаг

Бидний тухай

2014 оноос хойш нийт 1230+ сурагч, 34+ албан байгууллагатай хамтран үнэт зүйлийг бүтээсээр байна.

ЭРГЭЛЗЭЭ БҮХНИЙГ ҮГҮЙ ХИЙДЭГ

top
МИБОРНИ ХХК 2014-2019ОН

Нэвтрэх

Create an Account Нэвтрэх хэсэгрүү буцах